Rune Johannessen AS har murt opp karnapp på Bryggen i samarbeid med byarkitekten.