Om oss

Om oss

Om Murmester Rune Johannessen AS

Murmester Rune Johannessen AS er en fjerde-generasjons Murmesterforretning med over 18 ansatte, som ble etablert for over 60 år siden under navnet Johan H. Håkonsen. Fra 1952 under navnet Murmester Håkon Johannessen og fra 1976 Murmester Rune Johannessen. I 1999 gikk firmaet over til å bli et aksjeselskap under navnet Murmester Rune Johannessen AS, med foretaksnummer 980 840 956. Daglig leder Ørjan Johannessen (tlf.:93 20 80 51)

Firmaet driver hovedsakelig med diverse byggevirksomhet innen vedlikehold og rehabilitering i Bergen. Vi er en aktør i bransjen som har spesielt god erfaring med mineralittpuss.

Kontoret er i Kvenabekkvegen 95, 5243 Fana. Lager m/ lagerkontor er lokalisert i Straumevegen 1a på Fjøsanger.

Forretningsidé og målsetting:

Bedriften skal være en profesjonell leverandør av varer og tjeneste innen murerbransjen. Bedriften legger i hovedsak vekt på rehabilitering og vedlikehold. Bedriftens kundegruppe er og vil være det offentlige med stat, fylke og kommune, boligbyggelag, institusjoner, eiendomsbesittere og private byggherrer.

Bedriften vil sikre sin lønnsomhet gjennom bevisst holdning  til sikkerhet, miljø og kvalitet i alle ledd, slik at leverte produkter og tjenester står i samsvar med kundens krav og forventninger. Bedriften er godkjent bedrift for våtrom og har sentral godkjenning for ansvarsrett med godkjenningsnummer 1998002513.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Straumeveien 1a, 5073 Fjøsanger

Telefon: 932 08 050
E-post: murmester@rune-johannessen.no

Godkjenninger og sertifikater

Mesterbedrift

Godkjent for ansvarsrett

Våtromssertifisert

Godkjent lærebedrift

Godkjent av startbank